Forhandlingsløsning i Spekterområdet for Norsk Sykepleierforbund

Eli-Gunhild-By-515x400

Forbundsleder Eli Gunhild By er fornøyd med løsningen i Spekter.

12.06.2012. - Jeg er tilfreds med at vi har kommet til en løsning i Spekterområdet, sier leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, etter å ha gjennomført A2-forhandlingene mandag.

Resultatet av A2-forhandlingene er ferdige, med en ramme NSF er fornøyd med. Både økningen av ulempetilleggene og innretningen på de generelle tilleggene er gode, og de er supplert med en bestemmelse om at ingen skal ha mindre enn kr 12 000 i lønnsøkning. De generelle tilleggene er på 2,7 % til alle medlemmer, samt et ytterligere generelt tillegg til ledere og spesialsykepleier/jordmor med 1,5 %. Det er viktig å notere seg at de generelle tilleggene ikke er det samme som ramma for oppgjøret. Ramma er fortsatt ukjent, men blir langt høyere enn 2,7 %.

Les her for å forstå disse forskjellene bedre og for hva oppgjøret betyr for deg.

Tilleggene gis fra 1.6.

De nye minstelønnssatsene gjelder fra 1.8 og er som følger:

Ny minstelønn 2012

       

0

4

8

10

Sykepleier

353 000

360 000

372 000

400 000

Spes.sykepl./jordmor

377 000

387 000

403 000

436 000

 

Dette innebærer at minstelønnssatsene har økt med henholdsvis kr 24 000 og kr 25 000.

Det var ikke mulig å finne rom for lokale forhandlinger i år, noe NSF beklager.

- Det at vi har fått på plass en felles B-del ved OUS er noe som lenge har vært forsøkt, og jeg er derfor glad for at vi har fått dette til på en god måte for våre medlemmer. Dette har vært vanskelig, men jeg synes at det er en god balanse i det resultatet som foreligger, og jevnt over er det kommet til løsninger som ivaretar de ulike gruppene våre ved de sykehusene som nå har fått en ny og felles B-del, avslutter By.

De andre Unio-forbundene i Spekterområdet forhandler i morgen 13. juni.

Del denne siden
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo. sentralbord: 22 70 88 50. faks: 22 70 88 60. e-post: post@unio.no organisasjonsnummer: 984 152 175. ansvarlig redaktør: Anders Folkestad