Unio får støtte fra økonomene

Tromsø -streiketog 1
25.05.2012. Unio streiker i stat og kommune for å få samme lønnsramme som i privat sektor. Økonomene er enige om at denne blir på minst 4 prosent.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Markets anslår i Dagens Næringsliv fredag at lønnsveksten i industrien vil ende opp ikke langt unna 4,4 prosent.

Mens statsråd Rigmor Aasrud sier hun ikke tror lønnsrammen i privat sektor kommer opp på 4-tallet, er økonomene DN har snakket med ikke i tvil: Rammen i privat sektor etter lokale forhandlinger blir på godt over 4 prosent.

– Folk bør merke seg at økonomene er helt uenige med vår arbeidsgiver, sier Arne Johannessen, streikeleder i Unio stat.

– Og folk skal vite at det er dette som er grunnen til at vi streiker. Regjeringen tvang oss ut i denne konflikten ved å tilby våre medlemmer en dårligere lønnsvekst enn ansatte i privat sektor. Vi kan ikke godta at lønnsgapet til privat sektor fortsetter å øke, sier Johannessen.

Lønnsgap mellom offentlig og privat sektor

Fakta er at lønnsforskjellen mellom arbeid i offentlig og privat sektor for ansatte med høyere utdanning har vært økende over lang tid. Forskjellen er i dag på mellom 150.000 og 250.000 kroner, avhengig av hvilke grupper som blir sammenlignet. Dette får konsekvenser for rekrutteringen.

Et alvorlig omdømmeproblem
Unio mener denne streiken bør være et alvorlig omdømmeproblem for arbeidsgiverne i offentlig sektor. De går inn for at arbeidstakerne i stat og kommune skal få et lavere lønnstillegg enn de som jobber i privat sektor.

– Det er ikke bare våre medlemmer som taper på det. Dette vil garantert gå ut over rekrutteringen, og vil på sikt føre til en svekkelse av velferdsstaten, sier Mimi Bjerkestrand, som er streikeleder i Unio kommune.

Unio har fra onsdag 30. mai rundt 16.000 medlemmer ute i streik i stat og kommune.

Les "Til deg som er rammet av streik".

Del denne siden
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo. sentralbord: 22 70 88 50. faks: 22 70 88 60. e-post: post@unio.no organisasjonsnummer: 984 152 175. ansvarlig redaktør: Anders Folkestad