- 8. mars hver dag

spacer spacer2
08.03.2010. - Tenk 8. mars hver dag i de kommende lønnsforhandlingene. Dette var rådet fra likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på Unios likestillingskonferanse.

Unio inviterte i dag til frokostseminar på Hotel Bristol. Lisbeth Normann, nestleder i Unio og leder i Norsk Sykepleierforbund, åpnet seminaret med å snakke om valgfrihet for kvinner og menn i forholdet mellom arbeid og familie. Et stort tema, både i Norge og internasjonalt, som fortsatt er både aktuelt og provoserende.
Les innlegget til Lisbeth Normann her.

Ikke riktige virkemidler
Da Sunniva Ørstavik trådte inn i stillingen som likestillings- og diskrimineringsombud var hun kjent med likelønnsgapet mellom kjønnene i Norge.
- Men jeg var ikke klar over at likelønnsgapet på 15 prosent hadde stått stille i 25 år! sa hun, og mente at det betyr at vi umulig kan ha brukt de riktige virkemidlene

Ikke partene alene
- Mitt utgangspunkt i de kommende seks årene er å gjøre noe med dette. Ørstavik pekte på at lønnsgapet øker med alder og lederansvar. Årsakene er blant annet det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, det kjønnsdelte familielivet og en forhandlingsmodell som reproduserer lønnsforskjeller.
- Kampen for likelønn er altfor viktig til å overlate det til partene alene, sa Ørstavik, og høstet applaus fra salen. Hun pekte på at et godt trepartssamarbeid var helt vesentlig for å løse dette.

Manglende kjønnssosialisering
Likestillings- og diskrimineringsombudet understreket sterkt den manglende kjønnssosialiseringen vi møter både i skolen og på andre arenaer.
- Har vi virkelig gitt barna våre mer frihet til å velge, eller har vi snevret inn kjønnsrollene siden 70-tallet? Ørstavik tok til orde for at vi må ta en større verdsettingsdebatt, vi må ha tredeling av foreldrepermisjon og en lovfestet rett til heltid.
- Kvinnedagen er en dag for å feire - og for å bråke, sa Ørstavik og oppfordret de involverte i lønnsforhandlingene å ha 8. mars i tankene hver dag fram til sommeren.

Paneldebatt
Avslutningsvis var det paneldebatt mellom Per Sandberg (FrP), Anette Trettebergstuen (Ap), Inger Lise Hansen (KrF), Heikki Holmås (SV) og Sunniva Ihle Steinstad (H) der politikerne ble utfordret på foreldrepermisjon, likelønn og generelle likestillingsutfordringer.

Last ned presentasjonen fra likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik her


Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo. sentralbord: 22 70 88 50. faks: 22 70 88 60. e-post: post@unio.no organisasjonsnummer: 984 152 175. ansvarlig redaktør: Anders Folkestad